تلفن تماس : 09131994159
فرهنگ رانندگی

فرهنگ رانندگی

 

رانندگی یکی از مهارت های هر فردی در زندگی امروزه می باشد. با گسترش شهرها و رشد جمعیت، دبیگر وسایل نقلیه عمومی جوابگوی نیاز های حمل و نقل افراد نیست. در کنار آموختن رانندگی به عنوان یک اصل واجب زندگی، یاد گرفتن فرهنگ آن بسیار اهمیت دارد. در ادامه این مقاله از وبسایت مجید امداد، خودروبر در کرمان، به توضیح این موضوع می پردازیم.

 

فرهنگ رانندگی چیست؟

بر خلاف آنچه اشخاص تصور می کنند، طرز رانندگی با اتومبیل بیش از ظاهر آن می تواند فرهنگ و شعور اجتماعی فرد را آشکار کند. زیرا؛ چگونگی رانندگی با اتومبیل، به خوبی نشان دهنده جنبه های مختلف شخصیتی و فرهنگ خانوادگی و اجتماعی و درک فرد می باشد.

در واقع نحوه رانندگی نمایانگر اخلاق اجتماعی فرد می باشد، چراکه رعایت قانون و مقررات، احترام به حقوق دیگران، افزایش آستانه تحمل فردی در مقابل راعیت نکردن قانون ترافیکی از سمت دیگران و میزان پاکیزگی و ایمن بودن خودرو و ایجاد فضای آرام برای سرنشینان و رانندگان دیگر، همگی شاخص هایی برای ارزایابی رفتار راننده است که هنگام رانندگی ناخودآگاه از شخصیت واقعی او منعکس می شود.

 

ارتباط فرهنگ رانندگی با تصادفات
آمار ها نشان می دهد که در ۹۵ ـ ۹۰ درصد تصادفات، رفتار انسان، نقش اصلی دارد و رفتارهای ضداجتماعی با خشونت در رانندگی و نحوه رانندگی خشن نیز با تصادفات رابطه داشته است.
در این راستا ارزیابی های متعددی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتار رانندگی انجام شده است. به نظر می رسد، عناصر خاصی از شخصیت سبب بروز رفتارهای مغایر با قانون در رانندگی می گردد.

 

نظرات محققین در ارتباط با فرهنگ رانندگی

محققین ترافیک بر این باورند، بیش از ۹۰ درصد تصادفات تا اندازه ای به دلیل شخصیت راننده است. رانندگی مخاطره آمیز سبب نتایج منفی می شود. رانندگی خطرناک شامل رانندگی رقابت جویانه (لذت بردن از مانور دادن در میان دیگر رانندگان)، رانندگی خطرپذیر (پذیرش خطرات رانندگی برای هیجان و لذت)، رانندگی پرخاشجویانه مانند (رانندگی با فاصله کم با خودروهای دیگر که اغلب به منظور تنبیه رانندگان صورت می گیرد، گاز دادن از روی خشم، ژست های خشمناک) نگرش های نا پسند و دیگر رفتار های نپخته که موجب دردسر آفرینی برای خود و دیگران می شود.

 

 

 

یدک کش در کرمان

سرعت، تجربه، راحتی و اطمینان از مزیت های مجید امداد

 

امداد خودرو در کرمان

رفع نقص فنی خودرو در محل، مکانیک سیار، حمل خودرو تا تعمیرگاه در کرمان

 

 

خودروبر در کرمان

09131994159

خودروبر ارزان در کرمان، شماره خودروبر کرمان، خودروبر مطمئن کرمان

 

حمل خودرو در کرمان

حمل خودروهای داخلی و خارجی و درون شهری و برون شهری