تلفن تماس : 09131994159
یاتاقان موتور خودرو

یاتاقان موتورخودرو

 

هر جایی در موتور که دارای دو سطح باشد، از یاتاقان استفاده می شود. به این نوع یاتاقان، استوانه ای می گویند. چون دور شفت گردنه مانند یک استوانه قرار می گیرد. لنگ های میل لنگ اجازه وارد شدن بوش کامل مدور به محور های ثابت و متحرک میل لنگ را نمی دهند. این بوش ها از دو قطعه نیم دایره ای ساخته شده اند.در این مطلب از سایت مجید امداد، خودرو بر در کرمان، یاتاقان موتور خودرو را به طور کامل مورد ارزیابی  قرار داده تا اطلاعات مفیدی را به شما انتقال دهیم.

 

ساختمان یاتاقان

پوسته یاتاقان از فولاد یا برنز ساخته شده است. این فولاد استحکام و مقاوت لازم به یاتاقان را می دهد. مواد نرم استفاده شده در تولید رویه یاتاقان  باعث می شود در اثر عوامل خارجی فقط مواد یاتاقانی از بین می رود. در این صورت میل لنگ سالم خواهند ماند. در یاتاقان ها شیار روغن وجود دارد. همین عامل باعث می شود، روغن به تمام سطح یاتاقان پخش شود.

 

خصوصیات یاتاقان خوب

ساخت یاتاقان ایده آل ساده نیست زیرا بالا بردن یک خاصیت در یاتاقان، موجب به هم ریختن سایر اجزای آن می شود. در هر حال یاتاقان خوب مشخصات متعددی دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

یاتاقان باید مقاومت بالایی در بر ابر حمل بار و فشار زیاد و فشار ناشی از احتراق داشته باشد. در موتور های امروزی که نسبت تراکمی زیاد است، نیروی زیادی به یاتاقان وارد می شود که یاتاقان باید این بار را تحمل کند.

نرم بودن و قابلیت فرو بردن ذرات خارجی و گرد و غبار: ذرات چرک و گرد و غبار و خاک به وسیاه هوا وارد موتور خودرو می شود و با روغن حرکت می کند. مقداری از آن همراه روغن از داخل یاتاقان خارج نمی شود. ماده یاتاقان باید طوری باشد که بتواند این مواد را فرو ببرد. تا مانع از خراش برداشتن یاتاقان شود. پس یاتاقان باید به اندازه کافی نرم و انعطاف پذیر باشد تا بتواند مواد را به طور کامل در خود فرو ببرد.

مقاومت در برابر خوردگی یاتاقان : احتراق مواد خورنده تولید می کند که برای فلزات مفید نیست. بنزین های بدون سرب سبب تغییرخاصیت شیمیایی روغن می گردد. حالت خورندگی یاتاقان را افزایش می دهد.بنابراین؛ ماده یاتاقان باید در برابر این خوردگی مقاومت بالایی داشته باشد. قبلا از یاتاقان های مسی و سربی استفاده می شد اما امروزه از یاتاقان های آلومینیومی استفاده می شود. این نوع یاتاقان مقاوت بهتری در برابر خورندگی دارد.

 

روغن کاری یاتاقان

از مدار اصلی روغن، مسیری به کپه های ثابت روی بلوک راه دارد که روغن از آن مسیر وارد مجرای روغن میل لنگ شده و سطح کلیه یاتاقان ها را روغن کاری می کند. به محض روشن شدن موتور روغن میل لنگ را مانند یک گوه از جا بلند می کند. کاهش خلاصی روغن سبب می شود تا روغن کاری صحیح انجام نگیرد. که این امر باعث روغن سوزی موتور می شود.

 

 

 

 

 

خصوصیات یاتاقان خوب

ساخت یاتاقان ایده آل ساده نیست زیرا بالا بردن یک خاصیت در یاتاقان، موجب به هم ریخت سایر اجزای آن می شود. در هر حال یاتاقان خوب مشخصات متعددی دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

یاتاقان باید مقاومت بالایی در بر ابر حمل بار و فشار زیاد و فشار ناشی از احتراق داشته باشد. در موتور های امروزی که نسبت تراکمی زیاد است، نیروی زیادی به یاتاقان وارد می شود که یاتاقان باید این بار را تحمل کند.

نرم بودن و قابلیت فرو بردن ذرات خارجی و گرد و غبار: ذرات چرک و گرد و غبار و خاک به وسیاه هوا وارد موتور خودرو می شود و با روغن حرکت می کند. مقداری از آن همراه روغن از داخل یاتاقان خارج نمی شود. ماده یاتاقان باید طوری باشد که بتواند این مواد را فرو ببرد. تا مانع از خراش برداشتن یاتاقان شود. پس یاتاقان باید به اندازه کافی نرم و انعطاف پذیر باشد تا بتواند مواد را به طور کامل در خود فرو ببرد.

مقاومت در برابر خوردگی یاتاقان : احتراق مواد خورنده تولید می کند که برای فلزات مفید نیست. بنزین های بدون سرب سبب تغییرخاصیت شیمیایی روغن می گردد. حالت خورندگی یاتاقان را افزایش می دهد.بنابراین؛ ماده یاتاقان باید در برابر این خوردگی مقاومت بالایی داشته باشد. قبلا از یاتاقان های مسی و سربی استفاده می شد اما امروزه از یاتاقان های آلومینیومی استفاده می شود. این نوع یاتاقان مقاوت بهتری در برابر خورندگی دارد.

روغن کاری یاتاقان

از مدار اصلی روغن، مسیری به کپه های ثابت روی بلوک راه دارد که روغن از آن مسیر وارد مجرای روغن میل لنگ شده و سطح کلیه یاتاقان ها را روغن کاری می کند. به محض روشن شدن موتور روغن میل لنگ را مانند یک گوه از جا بلند می کند. کاهش خلاصی روغن سبب می شود تا روغن کاری صحیح انجام نگیرد. که این امر باعث روغن سوزی موتور می شود.

 

 

 

 

 

یدک کش در کرمان

سرعت، تجربه، راحتی و اطمینان از مزیت های مجید امداد

 

امداد خودرو در کرمان

رفع نقص فنی خودرو در محل، مکانیک سیار، حمل خودرو تا تعمیرگاه در کرمان

 

 

خودروبر در کرمان

09131994159

خودروبر ارزان در کرمان، شماره خودروبر کرمان، خودروبر مطمئن کرمان

 

حمل خودرو در کرمان

حمل خودروهای داخلی و خارجی و درون شهری و برون شهری